Meniu Închide

Modul de intrare în posesie al serviciilor comercializate

Ridicarea kitului de participare

Ridicarea kitului de concurs se va face pe baza actului de identitate (CI sau certificat de nastere in cazul minorilor mai mici de 14 ani), legitimație sportivă eliberaată de FRC – UCI si a declaratiei pe proprie raspundere semnata de catre participant sau părintele/tutorele/reprezentant legal al sportivului participant minor. Declaratia va fi trimisa fiecarui participant odata cu emailul de confirmare a inregistrarii.
Pentru copiii participanţi la această competiţie unul dintre părinţi/tutore/reprezentant legal al acestora va completa si semna o declaraţie prin care îsi vor da acordul pe proprie răspundere cu privire la participare si vor declara că participantul (copil) este apt din punct de vedere medical pentru participarea la această competiţie.
Kiturile vor fi inmanate exclusiv in ziua si intervalul orar anuntate pe site-ul evenimentului in sectiunea ”Program”. In cazul in care participantul nu poate ajunge sa ridice kitul, declaratia trebuie semnata de participant si un martor care poate ridica si inmana kitul.