Meniu Închide

Medias XCO – Despre

Clubul Sportiv Municipal Mediaș

a fost înființat în baza Hotărârii Consiliului Local Mediaș 95/17/03/2017, activitatea sa fiind finanțată din alocații de la bugetul local, dar și alte surse de finanțare: venituri proprii și sponsorizări. Clubul este organizat în mai multe secții, dedicate următoarelor discipline sportive: baschet, tenis de masă, atletism, fotbal, handbal, tenis, șah, automobilism sportiv, natație și ciclism. CSMM este organizat sub forma unei instituții publice, care funcționează în temeiul Legii 69/2000 a educației fizice și sportului și a Legii 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, finanțată din venituri proprii, credite bugetare acordate de la bugetul local al Municipiului Mediaș, în condițiile legii și alte surse, în condițiile legii, precum donații, sponsorizări, venituri obținute din reclamă și publicitate, etc.

Acest club sportiv a fost înființat cu scopul de a promova diferite discipline sportive, prin practicarea acestora de către membrii clubului și prin participarea la activități și competiții sportive specifice. De asemenea, prin activitățile clubului, se urmărește dezvoltarea sportului de performanță la nivelul municipiului Mediaș, prin selecția continuă a tinerilor talentați, pregătirea acestora și participarea la competiții interne și internaționale, precum și prin organizarea de competiții și evenimente sportive.

Primăria Municipiului Mediaș

Prin Consiliul Local al Municipiului Mediaș, este entitatea tutelară a tuturor activităților Clubului Sportiv Municipal Mediaș. Încurajarea practicării de către tineri și nu numai a ramurilor sportive accesibile la nivel de masă, între care sportul pe două roți este esențial, reprezintă o prioritate la nivelul administrației locale a Mediașului.

Asociația Mediaș 750 de Ani

Asociaţia „MEDIAS 750 DE ANI” este o organizaţie non-guvernamentală din Municipiul Mediaș. Jud. Sibiu, apolitică şi non-profit creată cu scopul de a realiza programe, proiecte şi evenimente sportive, culturale, artistice, ştiinţifice, info-educaţionale, civice, ecologice, cercetare, sociale si de intrajutorare..

Asociația de Turism și Ecologie DIANTHUS

Asociația Dianthus este o organizație non-profit, nepartizană politic sau religios. Principalele direcții de activitate ale organizației sunt promovarea turismului, a sportului şi ecologiei. De asemenea asociatia implementeaza proiecte, actiuni de invatare formala si nonformala, de promovare a valorilor democratice, dezvoltare personala si profesionala, avand drept public tinta tinerii.

Federația Română de Ciclism

Federatia Româna de Ciclism este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, fondata la 26 Aprilie 1931 si reorganizată în conformitate cu Legea
Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000 la data de 16 Noiembrie 2001. FRC este rezultatul asocierii tuturor cluburilor cu sectii de ciclism si a asociatiilor judetene de ciclism si a Municipiului Bucuresti care au statut de afiliat, fiind, în actuala forma juridica, continuatoarea de drept a Federatiei Române de Ciclism care a functionat în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului pâna la data de 16 Noiembrie 2001.
Federatia Româna de Ciclism organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale de ciclism cu caracter national si cele internationale care au loc pe teritoriul României